Ανακοίνωση του Κινήματος σχετικά με τις καταταγγελίες της ΕΛΣΤΑΤ στην ετήσια έκθεσή της

Με έκπληξη διαβάζουμε στην δεύτερη ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την καταγγελία της ηγεσίας της ότι «η ΕΛΣΤΑΤ προσεγγίστηκε κατά το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη του δημοσίου προκειμένου να καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ∆ΥΕ, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη νέα διαθέσιμα στοιχεία υψηλής ποιότητας».
Το 2009, η χώρα βρέθηκε εκτός από ένα δημοσιονομικό έλλειμμα να έχει κι ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας, εξαιτίας της απόκρυψης των στοιχείων από την κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή. Τότε, η Ελλάδα βρέθηκε σε δεινή κατάσταση, εξαιτίας του «διττού φόβου που αφορούσε την «αφερεγγυότητα» και τη «μη βιωσιμότητα» των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας», όπως επισημαίνει η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2013.
Το 2010, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου νομοθέτησε την ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Αρχής για να θωρακιστούν τα στατιστικά στοιχεία απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης και επηρεασμού, ώστε να είναι έγκαιρα, έγκυρα κι αξιόπιστα. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας, γεγονός που αναγνώρισε η Eurostat, απαλείφοντας όλους τους αστερίσκους που είχε για την χώρα μέχρι το 2010.
Το 2012, η Ελληνική Βουλή με Εξεταστική Επιτροπή κατέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο «σειρά μεθοδεύσεων, που στόχο είχαν την αποσιώπηση των πραγματικών μεγεθών από τους Έλληνες πολίτες και, κατ’ επέκταση, από τα αρμόδια κοινοτικά θεσμικά όργανα, στα πλαίσια μικροκομματικών σκοπιμοτήτων ενόψει της προεκλογικής περιόδου».
Δυστυχώς, κάποιοι δεν έβαλαν μυαλό. Έχουν τις ίδιες σκοπιμότητες όπως τότε. Δεν έχουν κατανοήσει ότι δεν μπορούν να παίζουν με την αξιοπιστία της χώρας.
Απαιτείται άμεσα η διερεύνηση όλων των καταγγελιών της ηγεσίας της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρονται στην έκθεσή της.