Πρόγραμμα Γιώργου Α. Παπανδρέου Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

O Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος Α. Παπανδρέου, αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, θα έχει το ακόλουθο πρόγραμμα:

– στις 10:00, συνάντηση με μέλη των Προεδρείων ΟΕΕΘ & ΣΕΕ (Ξενοδοχείο Μακεδονία),
– στις 12.00, συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές και μέλη των πρωτοβουλιών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στη Δράμα,
– στις 14.00, συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές και μέλη των πρωτοβουλιών του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στην Καβάλα,
– στις 18.00, ομιλία στην Ξάνθη (Ξενοδοχείο ΕΛΙΣΣΩ)
– στις 20.00, συνάντηση με το Δήμαρχο Μύκης Ξάνθης, Τζεμήλ Καπζά (Δημαρχείο),
– στις 21.00, συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στην Κομοτηνή.