Το ζήτημα της Αριστείας στην ΠΑΙΔΕΙΑ στις εκλογές

Ακούμε διαρκώς στην Προεκλογική περίοδο να αναφέρονται κόμματα στην κατάργηση των Προτύπων Σχολείων και στην απαξίωση που έγινε στην Αριστεία...