Απενεργοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών (;)

Ο Υπουργός Υγείας στις προγραμματικές δηλώσεις, ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος που θα ελέγχει τις δαπάνες στο χώρο ευθύνης του. Τη...