Γραφείο Τύπου logo_redbg_vertical-new

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2015

 

Το ΚΙΝΗΜΑ στηρίζει το Gay Pride – είμαστε υπέρ μίας ανοιχτής κοινωνίας

 

Είμαστε υπέρ μιας ανοιχτής κοινωνίας.  Η διάκριση εναντίον πολιτών όπως και αυτή στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου μας αφορά όλους. Καμία παράδοση, καμία επίκληση της θρησκείας δεν μπορεί να αρνηθεί σε έναν άνθρωπο το δικαίωμα της αγάπης, της οικογένειας, της πλήρους και αδιαπραγμάτευτης κοινωνικής ένταξης. Η όποια άρνηση απλά μεταφράζεται σε έναν απαράδεκτο κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Gay Pride αποτελεί υπενθύμιση πως η κοινωνία μας συναπαρτίζεται από άτομα με διακριτές προσωπικότητες που δικαιούνται ίσα δικαιώματα σε μία σύγχρονη δημοκρατία. Όποιος δέχεται την περιθωριοποίηση ακόμα και ενός πολίτη, δέχεται την εν δυνάμει περιθωριοποίηση όλης της κοινωνίας. Περιθωριοποίηση, μέσα από τον περιορισμό των δικαιωμάτων που απολαμβάνει ο υπόλοιπος πληθυσμός, ένας αποκλεισμός με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Για το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών και το χώρο του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού δε νοείται κοινωνική ένταξη δύο ταχυτήτων στη βάση της σεξουαλικής ταυτότητας και της ταυτότητας φύλου, όπως δε νοείται εναντίον και καμίας άλλης κοινωνικής ομάδας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης, κατόπιν δικαίωσης σχετικής προσφυγής πολιτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στη βάση των αποτελεσμάτων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του υπ. Δικαιοσύνης που είχε συσταθεί το 2010 επί Γ. Παπανδρέου) αλλά τελικά υπαναχώρησε επιλέγοντας την αλληλογραφία με φανατικούς. Παρακολουθούμε στενά τη δέσμευση του σημερινού υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου για αναμόρφωση του Οικογενειακού Δίκαιου και αναμένουμε τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για να τοποθετηθούμε περαιτέρω.

Τέλος, μία έστω και καθυστερημένη συγνώμη. Στους 18 μήνες της πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου δεν προλάβαμε να καταθέσουμε εμείς το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Βουλή. Δεν ήταν λόγω παρέκκλισης από τις θέσεις μας, αλλά αντικειμενικής δυσκολίας εν μέσω επαπειλούμενης χρεοκοπίας και βίαιων αντιδράσεων στις προσπάθειες μας για τη διάσωση της χώρας.

2015 (1) (GR)