Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο Τομέας Θεσμών, Δημοκρατίας και Συμμετοχής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, σχετικά με το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση, και με το οποίο ρυθμίζονται θέματα απόδοσης ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Το 2010, επί διακυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, η τότε πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για ψήφιση του νόμου 3838, ευθυγραμμίστηκε εμπράκτως με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές απόδοσης της ιδιότητας του πολίτη. Κινήθηκε σε μια δημοκρατικά επιβεβλημένη κοινωνική πραγματικότητα, ώστε να εναρμονιστεί και να συγχρονιστεί η ελληνική πολιτική κοινότητα με τον πληθυσμό της Ελλάδας. Αποτυπώθηκε η ειλικρινής και βαθύτατα προοδευτική πολιτική βούληση, να αναγνωρισθεί η δεύτερη γενιά μεταναστών και να δημιουργηθεί η διαδικασία για να αποδοθεί σε αυτήν η ελληνική ιθαγένεια. Με στόχο να μπορέσουν -υπό προϋποθέσεις- όσοι την αποτελούν, να προσφέρουν ως πολίτες στην ελληνική κοινωνία.

Πέντε χρόνια αργότερα και αφού έχει μεσολαβήσει η ακύρωση 10 άρθρων του Ν. 3838/2010 (1α, 14-21 & 24) από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και άλλες διατάξεις» που προτείνει η σημερινή κυβέρνηση, δείχνει να προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της απόφασης του ΣτΕ και του σχεδίου νόμου που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση Σαμαρά.

Χαιρετίζουμε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι επιδέχεται αρκετών βελτιώσεων, καθώς φαίνεται να αποκλείει έναν αρκετά σημαντικό αριθμό μεταναστών δεύτερης γενιάς, από τη διαδικασία κτήσης της ιθαγένειας.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη άμεσης ψήφισης ενός βελτιωμένου -σε σχέση με το σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται σήμερα- νομοσχεδίου, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Σε μία «άνυδρη», οικονομικά και κοινωνικά, εποχή, είναι σημαντικό να μπορούμε να συμφωνούμε στα αυτονόητα. Να μην επιτρέψουμε άλλο, να βρίσκεται στην αφάνεια η δεύτερη γενιά μεταναστών. Να αναδείξουμε, επιτέλους, την ικανότητα των νέων αυτών ανθρώπων να προσφέρουν και να δημιουργούν στη χώρα τους, την Ελλάδα.