Ολομέλεια Δημοτικών Διαμερισμάτων Α’ Αθήνας

Πέμπτη 12 Μαρτίου, ώρα 18:00 , Πανεπιστημίου 57 , 3ος όροφος, γραφεία ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ