«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» | ΣΠΟΤ 3 | ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών | 22.01.2015