3η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ

Διανύουμε μία περίοδο, όπου τα μέχρι πρότινος αδιαπραγμάτευτα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφορικά με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είτε μπαίνουν στην «κατάψυξη», είτε αποτελούν ένα απλό διαπραγματευτικό χαρτί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Η εκκωφαντική έλλειψη πολιτικής βούλησης για συλλογική αλληλέγγυα δράση στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, υπογράμμισε τη βαθιά πολιτική κρίση στην καρδιά της Ευρώπης. Απέναντι σε ανθρώπινες ζωές που εκτίθενται σε κίνδυνο, η Ε.Ε. έχει ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργεί άμεσα, ώστε να διασφαλίζει την προστασία και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.

Πιστεύουμε σε μία συντονισμένη διαχείριση της κρίσης, στη διοικητική αναδιάρθρωση-αναβάθμιση  των αρμοδίων υπουργείων, ώστε για τους ανθρώπους που θα παραμείνουν στη χώρα μας να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, σε υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένταξη, συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες. Υποστηρίζουμε ενταξιακές πολιτικές, εξωστρεφείς, αποτελεσματικές. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη,  τον άμεσο σχεδιασμό αντιρατσιστικών πολιτικών, ώστε να εκμηδενισθούν φαινόμενα μισαλλοδοξίας και πράξεις μίσους.

Χρειαζόμαστε ένα πολύπλευρο, δημιουργικό οδηγό μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής, απαλλαγμένου από εθνικιστικές αντιλήψεις, που θα προάγει τη δημοκρατική, διαπολιτισμική συμβίωση, τη συνεργασία, την ισονομία και την ισοπολιτεία, και  θα στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, χωρίς να φοβάται να επαναπροσδιορίσει την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική της συγκρότηση, μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ιδωμένους ως πολίτες αυτής της χώρας.   Η απόδοση της ιθαγένειας στη νέα γενιά των Ελλήνων, στους μετανάστες δεύτερης γενιάς, πρέπει να φανεί έμπρακτα μέσα από την ταχεία εφαρμογή του υπάρχοντος Νόμου αλλά και μέσα από την επίλυση του διοικητικού λαβυρίνθου που πολλά από τα παιδιά αυτά βιώνουν.

Προκρίνουμε την άσκηση μιας μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής, που θα συνδυάζει την ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημιουργική κοινωνική ένταξη των μεταναστών, προσφύγων.